Det siste bildet vi skal se på her er også et ganske kjent bilde. Det ble tatt av Jeff Widener i 1989, og det ble tatt i Kina under de store opprørene og protestene som foregikk i landet der. Det er mye å si om hva som skjedde i denne perioden, og mye bakgrunn, men selve bildet snakker for seg selv ganske klart og tydelig. Det er rett og slett en mann som står foran en kolonne av tanks i Tiananmen Square i Beijing, og som ikke rører på seg når de nærmer seg han. Det er en protest mot det som har foregått, og det er en utrolig modig, og farlig handling han driver med der.

Tanksene forsøker til og med å gå rundt mannen, men han stiller seg bare rett foran de igjen for å hindre de og han klatrer til og med på en av de for et lite øyeblikk. Den praktiske effekten av hva han gjorde er vanskelig å peke på, men når det gjelder hvordan folk så på motstand så var dette noe som symboliserte det i stor grad. Det at man ikke vet hvem denne mannen faktisk er og hva som har skjedd med han bare legger mer til mysteriet rundt han.

I tillegg til det, siden ingen vet hvem han er, så blir han stående som et anonymt symbol på hvordan folket kan stå i mot og protestere. Noe som sannsynligvis ikke ville skjedd på samme måte om man visste hvem han var og om man fikk hele bakgrunnshistorien hans. Selve øyeblikket, som Widener tok bilde av, er et utrolig effektivt øyeblikk, og veldig godt tatt. Det er et blinkskudd og et innsyn i hva som foregår rundt i verden.

Det er ikke ofte noe slikt skjer naturligvis, fordi motet til å stå foran en tanks er det ikke alle som har naturligvis. Det er ikke bare Widener som tok bilde av situasjonen, men det er hans bilde som ble popularisert og som ble mest brukt, noe som også beviser viktigheten av å være først ute med noe. Vi anbefaler at du leter opp dette bildet om du ikke har sett det allerede, og sett deg i denne mannens posisjon. Et utrolig mot han fremvist i en slik situasjon.qusq-lite