Det er naturligvis vanskelig å forutse hva som kommer til å skje i fremtiden. Det var en periode da alle trodde at 3D var det store nye, men det har vist seg å ikke helt stemme. På samme måte så kan man si at hvordan fotografien utvikler seg avhenger mye på hvordan samfunnet generelt gjør det. Og om man skal videreføre den tanken så kan man muligens anta at det digitale kameraet ikke kommer til å eksistere veldig mye lenger, siden «alle» har smarttelefoner.

Og det er ikke bare at alle har en telefon med kamera, men i stor grad at kvalitetsgapet har blitt mindre. Det vil ikke si at digitale kamera ikke er bedre, fordi det er de objektivt sett, men folk generelt vil ikke ha like mye behov for de som tidligere. Det er vel ganske vanskelig å argumentere mot vil vi tørre å påstå.

Snart kommer det sannsynligvis også 3D bilder, som på en måte hopper ut av skjermen, men det er litt vanskeligere å forutse hvordan skal skje. Men sannsynligvis så er det ikke mange år til det skjer heller. Slik er det, teknologi utvikler seg hele tiden.qusq-lite