Det å snakke om fotografer i seg er jo helt greit det, og det er mange som gjør en veldig god og viktig jobb. Det sagt, så er ikke berømmelse alt heller. Det er mange bilder du har sett som har blitt tatt av mennesker som er totalt ukjente for de aller fleste i den vanlige hverdagen og som ikke er interessert i fotografi. Det så vi blant annet i avsnittene om historiske bilder, at fotografene ikke nødvendigvis har vært kjente, men det de har tatt bilde av har vært i fokus, noe som er vel så viktig, om ikke viktigere.

Det er jo også slik at mange av de «populære» og kjente fotografene egentlig ikke er så kjent for resten av omverden. Utenom de som er spesielt interesserte. Det som er utvilsomt er dog at vi har sett deres bilder og at vi har blitt påvirket av de på en måte som er vanskelig å beskrive. Jobben de gjør er uansett viktig, og vi ville vært litt mindre siviliserte som mennesker om det ikke fantes fotografer omkring for å ta bilde av det som virkelig betyr noe.qusq-lite